After decades of valuable experiences,
CHARMÉS has been providing outstanding expertise with unique jewellery that became legendary.
Each experience has a fascinating story to tell.

Expertise

System.String[]

Precision In Craftsmanship

77F9A5DD642147C78B9A299713C97519 p.p1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:12.0px 'Helvetica Neue'; } 77F9A5DD642147C78B9A299713C97519 span.s1 { } 77F9A5DD642147C78B9A299713C97519 span.s2 { text-decoration:underline; color:#9e4a2f; } Sau 26.000 giờ thiết kế và chế tác, 70 nghệ nhân #CHARMÉS đã tập hợp những giấc mơ siêu thực ngọt ngào để tạo nên những tuyệt tác mang đường nét tinh xảo cùng kỹ thuật chế tác thủ công điêu luyện.#SWEETOPIA đã tuyển chọn, mài cắt từ hàng chục ngàn carat đá thô để sử dụng 43 carat từ các viên đá bán quý có kích thước và độ tinh khiết hiếm có. Toàn bộ bộ sưu tập được đính 4769 viên kim cương có kích thước nhỏ đến 0.5 mm, được dùng kính hiển vi phóng lên gấp 10 lần để đính và xử lý các chi tiết chấu siêu nhỏ đến 0,2 mm một cách tinh xảo. Hơn cả một món trang sức chứa đựng hình hài mê hoặc, tuyệt tác SWEETOPIA đại diện tiêu biểu cho tinh thần người phụ nữ thời thượng với sự quyến rũ khó chối từ.​

Gemstone Knowledge

Gemstone Knowledge

81F46569BC4F49DE87D0927B24D53176 p.p1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:12.0px 'Helvetica Neue'; } 81F46569BC4F49DE87D0927B24D53176 span.s1 { } 81F46569BC4F49DE87D0927B24D53176 span.s2 { text-decoration:underline; color:#9e4a2f; } Sau 26.000 giờ thiết kế và chế tác, 70 nghệ nhân #CHARMÉS đã tập hợp những giấc mơ siêu thực ngọt ngào để tạo nên những tuyệt tác mang đường nét tinh xảo cùng kỹ thuật chế tác thủ công điêu luyện.#SWEETOPIA đã tuyển chọn, mài cắt từ hàng chục ngàn carat đá thô để sử dụng 43 carat từ các viên đá bán quý có kích thước và độ tinh khiết hiếm có. Toàn bộ bộ sưu tập được đính 4769 viên kim cương có kích thước nhỏ đến 0.5 mm, được dùng kính hiển vi phóng lên gấp 10 lần để đính và xử lý các chi tiết chấu siêu nhỏ đến 0,2 mm một cách tinh xảo. Hơn cả một món trang sức chứa đựng hình hài mê hoặc, tuyệt tác SWEETOPIA đại diện tiêu biểu cho tinh thần người phụ nữ thời thượng với sự quyến rũ khó chối từ.​

System.String[]

Precious Metal Expertise

0A0A40C6236F4A1BAAF19AA3BAF56871 p.p1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:12.0px 'Helvetica Neue'; } 0A0A40C6236F4A1BAAF19AA3BAF56871 span.s1 { } 0A0A40C6236F4A1BAAF19AA3BAF56871 span.s2 { text-decoration:underline; color:#9e4a2f; } Sau 26.000 giờ thiết kế và chế tác, 70 nghệ nhân #CHARMÉS đã tập hợp những giấc mơ siêu thực ngọt ngào để tạo nên những tuyệt tác mang đường nét tinh xảo cùng kỹ thuật chế tác thủ công điêu luyện.#SWEETOPIA đã tuyển chọn, mài cắt từ hàng chục ngàn carat đá thô để sử dụng 43 carat từ các viên đá bán quý có kích thước và độ tinh khiết hiếm có. Toàn bộ bộ sưu tập được đính 4769 viên kim cương có kích thước nhỏ đến 0.5 mm, được dùng kính hiển vi phóng lên gấp 10 lần để đính và xử lý các chi tiết chấu siêu nhỏ đến 0,2 mm một cách tinh xảo. Hơn cả một món trang sức chứa đựng hình hài mê hoặc, tuyệt tác SWEETOPIA đại diện tiêu biểu cho tinh thần người phụ nữ thời thượng với sự quyến rũ khó chối từ.​

Conceptual Aesthetics

Conceptual Aesthetics

9A51692F4ACB416C97B02DC446292D85 p.p1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:12.0px 'Helvetica Neue'; } 9A51692F4ACB416C97B02DC446292D85 span.s1 { } 9A51692F4ACB416C97B02DC446292D85 span.s2 { text-decoration:underline; color:#9e4a2f; } Sau 26.000 giờ thiết kế và chế tác, 70 nghệ nhân #CHARMÉS đã tập hợp những giấc mơ siêu thực ngọt ngào để tạo nên những tuyệt tác mang đường nét tinh xảo cùng kỹ thuật chế tác thủ công điêu luyện.#SWEETOPIA đã tuyển chọn, mài cắt từ hàng chục ngàn carat đá thô để sử dụng 43 carat từ các viên đá bán quý có kích thước và độ tinh khiết hiếm có. Toàn bộ bộ sưu tập được đính 4769 viên kim cương có kích thước nhỏ đến 0.5 mm, được dùng kính hiển vi phóng lên gấp 10 lần để đính và xử lý các chi tiết chấu siêu nhỏ đến 0,2 mm một cách tinh xảo. Hơn cả một món trang sức chứa đựng hình hài mê hoặc, tuyệt tác SWEETOPIA đại diện tiêu biểu cho tinh thần người phụ nữ thời thượng với sự quyến rũ khó chối từ.​

System.String[]

Meticulous Quality Control

3EAF7BAB0F4E42A99155EAB2EE045B3F p.p1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:12.0px 'Helvetica Neue'; } 3EAF7BAB0F4E42A99155EAB2EE045B3F span.s1 { } 3EAF7BAB0F4E42A99155EAB2EE045B3F span.s2 { text-decoration:underline; color:#9e4a2f; } Sau 26.000 giờ thiết kế và chế tác, 70 nghệ nhân #CHARMÉS đã tập hợp những giấc mơ siêu thực ngọt ngào để tạo nên những tuyệt tác mang đường nét tinh xảo cùng kỹ thuật chế tác thủ công điêu luyện.#SWEETOPIA đã tuyển chọn, mài cắt từ hàng chục ngàn carat đá thô để sử dụng 43 carat từ các viên đá bán quý có kích thước và độ tinh khiết hiếm có. Toàn bộ bộ sưu tập được đính 4769 viên kim cương có kích thước nhỏ đến 0.5 mm, được dùng kính hiển vi phóng lên gấp 10 lần để đính và xử lý các chi tiết chấu siêu nhỏ đến 0,2 mm một cách tinh xảo. Hơn cả một món trang sức chứa đựng hình hài mê hoặc, tuyệt tác SWEETOPIA đại diện tiêu biểu cho tinh thần người phụ nữ thời thượng với sự quyến rũ khó chối từ.​